ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ (1989)

VİZYON
Onkoloji hemşireliği alanında sürekli gelişimi sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde lider olmak.
 
MİSYON
ÖZGÖRE/MİSYON
 
Onkoloji hemşireliğini güçlendirmek, geliştirerek birey ve toplumun bu alanda bilinçlenmesini arttırmak, bakım kalitesini yükseltmek.
 
HEDEFLER
 
Onkoloji hemşireliğinde sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi ve yaygınlaşmasını sağlayarak, hemşirelerin bilgi ve beceri düzeylerinin en üst düzeyde tutulması
 Onkoloji hemşireliği alanında araştırmaların yapılması ve çalışma sonuçlarının hasta bakımında kullanılır hale getirilmesi
Onkoloji hemşireliğinin mesleki gelişiminin sağlanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi
Kanserli hasta bakım standartlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması
Üyelerle iletişim ağının güçlendirilmesi, ulusal/uluslararası kuruluşlarla ve toplum ile iletişimin geliştirilmesi