Saçım Saçın Olsun Kampanyası

Onkoloji ve Umut Resim Şiir ve Fotoğraf Yarışması

Başvuru Koşulları

Yarışma kanser ile tanışmış, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına açıktır.

Başvuru yapmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan yarışmacılarının başvuruları ebeveynleri tarafından yapılabilir.

Eserlerin "Onkoloj ve Umut" temasını temsil etmesi gerekmektedir.

Başvuruların www.onkolojiveumut.org adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışmacılar başvuru esnasında kısa özgeçmişini sisteme yüklemelidir.

Resim, şiir ve fotoğraf alanında başvurular kabul edilecektir.

TITAN 2016 Eğitimi

Hemşire Eğitim Programı

Kanserli Hastalarda Hematolojik Toksisitelerin Önlenmesi, Tanılanması ve Yönetimi

Program Özeti

TITAN ın ana amaçlarından biri nötropeni, anemi ve trombositopeniye verilen ilgiyi arttırarak hayatı tehdit edebilen bu durumların önlenmesi, erken dönemde tanılanması ve yönetimini geliştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için TITAN kursu size:

  • Nötropeni, anemi ve trombositopeni nedenleri, insidansı, semptomlar ve sonuçları üzerine güncel bilgileri sağlama
  • Kanserli hastalarda riski değerlendirme ve hematolojik toksisitelerden bir ya da daha fazlası meydana gelen hastanın yönetiminde mevcut kanıtların uygulanmasına odaklanma
  • Hasta ve aile eğitiminin önemini fark etme ve eğitim sürecini geliştirmek için temel ilkeler, stratejiler ve çeşitli kaynakları tartışma
  • Kendi ortamınızda TITAN’ ın amaç ve hedeflerini uygulamanıza yardımcı olacak bir yayma projesini planlama ve tamamlamada yol gösterecek ana basamaklarla size rehber olma

2. KİT Hemşireliği Sempozyumu

HOD ve OHD işbirliği ile

2. Kök Hücre Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu

Bilimsel program için: http://www.hodkit.org/hemsirelik_programi.html

 

TOK 2016 Son Bildiri Gönderim Tarihi UZATILDI

6.TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 29 Ocak 2016

http://d-abstract.com/abstract/ttok2016/

Eligard Hazırlanması Videosu

Eligard 22.5 mg subkutan (yağlı doku içine)enjeksiyon (3 aylık depo) hazırlanışı

6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Titanic Otel, Antalya'da düzenlenecek.

Bilimsel program ve ayrıntılı bilgi için web sitesi:

http://tibbionkoloji2016.org/2016/

EONS Research Proposal Workshop 2016

Doktora öğrencileri için 3 günlük atölye çalışması sonrası katılımcılardan bir araştırma önerisi hazırlamaları bekleniyor.

Katılım şartları:

-Doktora öğrencisi ve onkoloji hemşiresi olmalı

Onkoloji Hemşireliği Derneği RSS beslemesine abone olun.